Uputstvo za poručivanje

Ukusi za Nargile

Za dobijanje užitka konzumiranja nargile je neophodno koristiti posebne vrste duvana. Aromatičnost ukusa nargile se dobija mešanjem duvana sa različitim ukusima meda, melasa ili suvog voća.

DOBAVLJAČI