Nakhla

Nakhla Blueberry

300.00 RSD

Nakhla Tobacco Blueberry. Flavour for hookah. Blueberry flavour.

Weight:50 g